Sorma abi hala sinirim geçmiş değil. Gerçi mallara hiç ulaşamamak vardı. Buna da şükür ediyoruz canım Türkiyemde.