Posta Yoluyla Gelen 100 EURO luk Eşya Muafiyeti Ne demektir?

"Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır."


Hediyelik Eşyada Kaç EURO luk Muafiyet Uygulanır?

"Gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO’yu geçmemesi gerekir. İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 300 EURO’yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır."


1. numaralı sorunun Ebay meali : Gİft seçeneği işaretlemez isek ne olur?

2. Numaralı Sorunun ebay meali : Gift İşaretlenirse Gümrük Limiti Ne olur???
Satıcıdan Mutlaka Gift olarak işaretlemesini isteyin arkadaşlar...

Link:

http://www.gumruk.gov.tr/Brosurler/b...x?id=b_yolcu#7