27 Ekim 2017 'de yeni oyunlarla birlikte, yine yeniden bizlerle ,))