Aslında Elite Covenantlarla kıyaslamak lazım.
Diğerleri figür değil figüran