aynen indi bende de klasssss sağ ol Maestro bu arada