Galiba öyle .... Her yerinden bir şey çıkıyor meretin!