Gerisi zaten pek ilgilendirmiyor beni... Lego açısından bir "fazlası" yoksa no problemo