1-The Foundation Trilogy—Vakıf Serisi
[Asimov’un üç vakıf romanı]
2-Lord of Light—Işık Tanrısı
[Roger Zelazny]
3-Childhood’s End—Çocukluğun Sonu
[Arthur C.Clarke]
4-The Demolished Man—Mahvolan Adam
[Alfred Bester]
5-The Martian Cronicles—Marslı Tarihçiler
[Ray Bradbury]
6-Dune—Kum Tepeciği
[Frank Herbert]
7-Strangers In Strange Land—Yabancı Ülkede Bir Yabancı
[Roberet A.Heinlein]
8-Rendezvous With Rama—Rama İle Buluşma
[Arthur C.Clarke]
9-The Dispossessed—Mülksüzler
[Ursula Le Guin]
10-I’Robot—Ben Robot
[Isaac A. Asimov]
11-City—Kent
[Clifford D.Simak]
12-The City and The Stars—Kent ve Yıldızlar
[Arthur C.Clarke]
13-A Canticle for Leibowitz—Leibowitz İçin Bir İlahi
[Walter M.Miller]
14-Mission of Gravity—Yerçekimi Görevi
[Hal Clement]
15-Gateway—Kapı
[Frederik Phol]
16-The Stars My Destination—Kaderim Yıldızlar
[Alfred Bester]
17-More Than Human—İnsandan Üstün
[Theodore Sturgeon]
18-The Rest of The Robots—Diğer Robotlar
[Isaac A.Asimov]
19-The Word for World is Forest—Dünya İçin Kelime Ormandır
[Ursula Le Guin]
20-Ringworld—Yüzük Dünyası
[Larry Niven]
Eserlerin hemen hemen hepsi bende bulunuyor. Zaman zaman ayrıntılı tanıtımlarını da yapacağım...