Tarihin sayfaları; olaylar, savaşlar, entrikalar, kahramanlar, krallar ve imparatorlarla doludur. Tarih boyunca yaşanan olaylar bize göstermiştir ki, zamanlar ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olursa olsun, keskin bir adaletin egemen olduğu ve hiç kimseye ayrıcalık tanınmadığı bir tür Altın Çağ hep arzulanmıştır. Bu arzuların doğal sonucu olarak gelişim gösteren düşünce karmaşalarına bir düzen getirebilmek için bir kralın, bir imparatorun ya da bir kurtarıcının varolması da hep gerekmiştir. Bu durum bazı şeyleri kolaylaştırıyor gibi gözükse de insan psikolojisi açısından anlaşılır nitelikte olan bu arzular nedeniyle kurtarıcılardan hala kurtulamadık ve beklenen Altın Çağ’da bir türlü gelemedi...
Her yeni başlangıç, bütün dengelerin müthiş derecede doğru olduğuna dair en hassas ayarların yapıldığı zamanlardır. “Başlayan her şey biter” demiş Seneca. Yeni bir çağa geçiş dönemi içersinde olduğumuzun bilgisini vermek kadar, bu bilgiyi almak da belli bir sorumluluk gerektirir. Kavramlar arasındaki çelişkiler ortadan kaldırılabildiğinde ve taşlar yerli yerine oturtulabildiğinde şöyle bir görüntüyle karşılaşacağımız kesindir. Gerçekleşen olayların doğal sıralanışı, çok sıra dışı şartlar altında olmadıkça uzun vadeli bir hassasiyetle gerçekleşmezler. Kısaca her şey sonsuzluğun belli sınırları içinde gerçekleşir...
İnsanoğlu, evrensel varoluşla bilinçli olarak bütünleşmemizi engelleyebilecek ve yok edebilecek bir takım güçlerle mücadele etmek zorundadır. Böyle durumlarda olanca gücümüzü kullanmak, bizi daha büyük güçler karşısında savunmasız bırakabilir ve önceden yazılmış olduğuna inanılan sonumuz doğru sürüklenmemizi kolaylaştırır! Akıl ve vicdan muhasebesi içinde olabilen insan ise önce “kendini bilip tanıma uğraşı” içersinde olacağından daha hazırlıklıdır. Aklın yolu üzerinde yürürken ilerleme kavramı ve kendimizi bilmemiz, geleceğin belirsizliğinin dehşetine karşı bir tür korunma mekanizması gibi işleyecektir. Bu bağlamda aydınlanma ise, evrensel gerçeklere yaklaşırken, yakınlaştıkça bizden uzaklaşan sınırların içinde kalan her tür olabilirlik karşısında bir nevi kabul etme sanatı olarak karşımıza çıkacaktır. Gelecekte bizim için yaşamsal önem taşıyabilecek bir takım değişkenleri kontrol altına alabilmek belki de bir tür hayat sigortası olabilecektir...
O halde iyi bir gelecek ve garanti yarınlar için şimdi olduğundan daha fazla bireysel ve toplumsal dayanışmaya, bilinçlenmişliğe ve farkındalığa gereksinim duyacağız diyebilmekteyiz. Şüphesiz bunları sistemli bir biçimde öncelikle düşüncede netlik kazanıp ardından davranış biçimleri olarak sergilemeye başladığımızda çevremizin bizim için artı değerler üreten bir fabrika gibi çalışmaya başladığına tanık olacağız...
Fakat unutmamalıyız ki; hayatımızda her an için eksi değerler üreten fabrikalar da olacaktır. Bu fabrikaların hangisinde çalışacağımız kendi özgür aklımızın ve hür vicdanımızın tercihidir. Zihnimiz ve vicdanımız neyi tercih edecektir, kişisel egomuzu mu yoksa ortak insanlık bilincini mi..?
Bütün yaşanmışlıklara baktığımızda bir insan olarak yalanın olmadığı ve “gerçek sevginin gerçekten egemen olduğu” yarınları hep arzuladığımızı görüyoruz. Önce düşüncede netlik kazanmaya başlayacak olan Yeni Çağ kavramı, davranış biçimleri olarak da sergilenmeye başlandığında yaşanacak olan çağ, işte ancak o zaman “yeni” olacak ve bu çağın adı da “Sevgi ve Aydınlanma Çağı” olacaktır...
Fakat birileri çıkıp “bunlar daha önce yaşanmıştı” diyebilir. Kim bilir belki de insanoğlu için güneşin altında yeni hiçbir şey olmayacaktır. Bu durumda bütün bildiklerimiz yapabildiklerimizle sınırlı kalacaktır. Neyi nasıl ve ne kadar yapabildiğimizi yaşayarak zaten göreceğiz. Yalnız unutmayalım “Her şey insanın kendisinde başlayıp, biter...”