İnsanın fiziki ve öz olmak üzere iki bedeni vardır. İnsan sadece etten ve kemikten oluşmuş bir canlı değildir.
Canlı derken belirttiğimiz “can” kökü aslında insanın özü yani asıl varlığıdır.
Fiziki bedeni tarafından sarmalanmış durumda olan ve “can” dediğimiz bu öz insanın asıl bedenini teşkil etmektedir.
Aslen fiziki beden, can’ı elbise gibi sarmaktadır. İnsan doğumla birlikte (fiziki) beden elbisesini giyer ve ölüm olayına kadar da bu elbiseyi taşır.
Fiziki beden insanın tüm hayatı boyunca koruyucu görevini gördükten sonra can’ın bu dünyayı terk etmesi ile birlikte görevini tamamlar.
Fiziki dünyaya uygun olduğundan da bu dünyada kalır…
Can, doğum olayıyla birlikte bedene büründükten itibaren fizik dünyanın maddesel etmenleri yüzünden bir tortu ile kaplanmaya başlar.
Yaşayan her insan bu tortunun ağırlığına katlanmak zorundadır. İnsanın moral durumunun kötü olması bu tortunun ağırlığıyla doğru orantılıdır.
Tortu ne kadar kalın olursa insan o derece mutsuz bir hayat geçirir. Her tür olumsuz davranış bu tortunun kalınlaşmasına neden olur.
Can’ı tortudan arındırmak kolay değildir. Çünkü maddesel dünyanın tüm olumsuzluklarıyla beslenir.
Toplumu oluşturan fertlerdir. Bir toplumda canı tortuyla aşırı kaplanmış ne kadar çok insan olursa o toplumun toplam huzuru da o derece az olur…
Can’ı tortudan arındırabilmek için elden geldiği kadarıyla doğru yaşamak gereklidir.
Yalan söylememek çok zordur ama canı tortunun getirdiği negatif birikimden arındırabilmenin en etkili yoludur…
Can özdür. Öz de insanın asıl varlığıdır. Maddesel etkenler nasıl fiziki bedenimizi devamlı suretle kirletiyorsa, menfaat, çıkar, hırs, öfke, nefret vs. de canı kirleten unsurlardır.
Canımızı koruyalım