İnsanoğlu varoluşundan bu yana bilginin ve gerçeğin peşinde koşmuştur. Çoğu zaman kendi doğasındaki imkanları ve kendi değerini bilmeden yapmıştır bunu.
Oysa yöntemini bilip kendindeki değeri açığa çıkarabilen, kendini tam anlamıyla tanıyıp bilen bir insan için mutlu olmak hiç de uzak bir şey değildir.
Bilgi edinmenin pek çok yolu vardır ama gerçek bilgi ancak; uygulama, algılama, hissederek farkına varma ve hepsinden önemlisi yaşama yoluyla elde edilir.
İnsan kitap okuyarak, anlatılanları dinleyerek ya da bir olayı gözlemleyerek de bilgi sahibi olabilir fakat bu bilgi entellektüel bilginin ötesine geçemez
Her zaman birşeylerin eksik kaldığı hissi ile boğuşmak durumunda kalırız.. Çünkü zihinsel olarak bilmek ile deneyimsel ve yaşanmış bilgilerin arasında dağlar kadar fark vardır.
Zihinsel bir bilgiye çok kolay ulaşılıp sahip olunabilir fakat bu tür bir bilgiyle uygun bir tarzda hareket etmek kolay değildir...
İnsan her konuda yeteri kadar bilgiye sahip olduğunu düşünebilir ama bunu yaşantısında uygulayamazsa bir önemi kalmaz.
Bilgiyi pratikte uygulayamıyorsak o bilgi ancak bilmenin sınırları içinde hapsolup kalır. Gerçek bilgi; bilmek sürecinde değil, olmak sürecinde yer alandır.
Elde edilen bütün başarılar bilmenin değil uygulamanın sonucudur. Bilmek, uygulamak olmaksızın bir işe yaramaz. Uygulamaksa doğrudan deneyime yol açar ki, gerçek bilgi budur...
İnsanoğlunun en büyük yanlışlarından biri; zihnin bir güzelliğin farkına varması halinde tüm benliği ile o güzelliği yaşamaya başlamasını sanmasıdır.
Oysa o güzellik yaşanmadıktan sonra gerçekten bilinemez. “Gerçekten bilmek” konusunda tasavvufta çok güzel bir tarif vardır. Bilmek en zayıfından en güçlüsüne doğru şöyle sıralanır...
1-İlm-el Yakin--- İlim ile bilmek halidir. Kısaca okuyarak ya da dinleyerek bilmek anlamına gelir.
2-Ayn-el Yakin--- Görmek ile bilmek demektir. Görmek ve şahit olmak ile bilginin bir üst kademesine işaret eder.
3-Hakk-el Yakin--- Gerçekten bilmektir. Bilinen şeylerin kişi tarafından bizzat yaşanmasıyla oluşan gerçek bilgidir ki, en üst kademe işte budur...
İnsanın değer vererek öğrendiği yaşam felsefelerini bilmesi başka şeydir, o yaşam felsefelerini hayatına uygulayarak ondan istifade etmesi daha başka bir şey.
Çünkü uygulamanın nasıl yapılacağını da bilmek gerekliliği doğmaktadır. Yani teorik olarak bilinenlerin pratik olarak da uygulanması gerekmektedir.
Bu başarılabilirse öğrenilen şeylerin kıymeti ortaya çıkar ve gerçek bilgi olur. Oysa bilgilerin sadece bilinmesi, uygulanamaması hiçbir işe yaramaz...
Gerçek bilginin ilk basamağı ise insanın kendi gerçeğini ve değerini bilmesi yani kendini tanımasıdır.
Kendi iç benliğinin farkına varan bir insan için çevresini tanıyıp anlamak ve yorumlamak elbette ki daha kolay olacaktır.
“Kendini bil, Kendini ara” arayışımız kendimizi bilmek yolundadır aslında...