İnsanoğlunu varoluşundan itibaren meşgul eden ve üzerinde düşünmeye zorlayan en önemli konular; Tanrı, Evren, Yaradılış ve İnsan’ın bizzat kendisi olmuştur...
İnsan...
Kimdir insan, niçin yaratılmıştır, evren aslında nedir, insan kendisine bahşedildiği ölçüler içinde zekası ve akıl yürütme yoluyla Tanrı’nın ne düşündüğünü anlayabilir mi..? Bunlar bırakın bir bütün olarak incelemeyi, tek tek ele alınıp cevaplar aranmaya kalkılsa bile, şüphesiz işin içinden çıkılamayacak derecede zor sorulardır.
“Başkasının sorunu, ben bunları düşünmek zorunda değilim” deyip işin içinden çıkmak mümkün ama sanırım bu kolaya kaçmak olacaktır. Sorular ne kadar zor da olsa yine de yetersiz bilgimiz ışığında bir takım tahmini cevaplar verebiliriz...
İnsan... Kendisine verilen en büyük hazinelerden biri olan aklı ve düşünme yetisi sayesinde diğer canlılardan ayrılan yegane varlıktır. Diğer tüm canlılar hayata gömülü olarak yaşarken insan kendisini, yaşadığı çevreyi, zamanı, dünyasını, evreni, Tanrısını ve en nihayetinde yaradılışını araştırıp durmuştur. İnsan; tüm kutsal kitaplarda da belirtildiği gibi en muhteşem gücü kendinde barındıran ve en yüksek değeri kendi varlığında bulunduran olağanüstü bir enstrümandır.
İlim ilim bilmektir
ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktır”
İnsanın kendini bilmesi, varoluşuyla birlikte onda var olan cevherini tanıması gerektiği bundan daha güzel anlatılabilir mi..?
Ve Yaradılış Ve Tanrı
Tasavvufun buna çok güzel cevapları var... Yaradılış, Yaratıcı’nın dışsal rapsodisidir. İnsan ve her şey her an yaratılıyor. Yaradılış sürekli devam ediyor. Çünkü Tanrı zamana bağlı değildir. Yarattı, yaratıyor ve yaratacak. İnsan aklı zamansızlığı kavrayamaz. İnsanlığın en büyük görevi kimliğini bilen bir varlık haline gelmesidir. Belki de yaradılışın amacı budur. “Tanrı gizli bir hazineydi ve bilinmek istedi” “Ben gizli bir hazineydim bilinmiyordum. Varlıkları yarattım ki bilineyim.” bu görüş bana da hep ilginç gelmiştir. Buna göre Tanrı varlıkları ve özelde insanı tanınıp bilinmek için yaratmıştır ve yine buna göre Tanrı’nın var olduğunun en büyük kanıtı insanın kendisidir. Çünkü Tanrı insanı kendi yansımasında yaratmıştır ve sonuçta insan Tanrısından uzak olmaz.
“Nefsini (kendini) bilen Tanrısını bilir.”
Tanrı yarattı, aksi halde yaratıcı özelliğinin bir anlamı olmazdı. Bu açıdan bakıldığında belki de haklı bir görüş. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim; tüm bunları ancak bize verildiği kadarıyla bakabildiğimiz açıdan ve kendi kısıtlı bilgimiz ışığında yorumlayabiliyoruz.
Peki yaradılışın anlamını aramanın bir yararı var mıdır..? Bu sorunun cevabını Isaac Asimov şöyle veriyor:
“İnsanlığı daima harekete geçiren merakı ve evrende bizlerden başka birilerinin bulunup bulunmadığı sorusunun cevabına duyduğumuz ilgiyi bir kenara koysak dahi sonuç olarak karlıyız. Hepimizin iyiliği yönünden sonu gelmez (ve bizi kavgalara sürükleyen) çekişmelerimizi terk edelim ve bizi bekleyen gerçek görev için birlik olalım. Yeni bir bilgi düzeyine girmek, öğrenmek ve kurtulmak için bizi bekleyen evreni miras almak için çabalayalım”
Ve Evren...
Evrenbilim ilk kez “İyonya Fizikçileri” zamanında başlamıştır. İlk Miletuslular evrenin temel maddesini araştırırlarken, şu an insan evreni bir bütün olarak kucaklama çabasındadır. Fakat bilinmeyeni bilemeyiz. Kaos Kuramı bize evrenin bilinmeyen sonsuz olasılıklar toplamı olduğunu söylüyor. Evrenin bilgi üretmek ve bu bilgiyi salmak görevi vardır. Peki bilginin ilk kaynağı nedir? Evrenin kendisini de aşkın olan Mutlak Yaratıcı’dır demek sanırım yanlış olmayacak. Yaradılışı daire olarak ele alırsak, dairenin içi tüm evren (yaratılanlar) dışı ise Yaratan Tanrı’dır...
Evreni gizli bir şifre ya da üzeri örtülerek önümüze sunulmuş bir mesaj olarak algılayabiliriz. Öyleyse o zaman bu mesaj neyi içeriyor? Nedir insanoğluna verilmek istenen..? Önce madde, sonra enerji ve nihayetinde saf bilgi... Evren gizli bir mesajsa, bu mesajı kim yazdı acaba? Bu kozmik şifrenin gizi, yazarı tarafından bize zorla benimsetildiyse çözümü de kanımca elbet olacaktır. Şifreyi çözme girişimimiz, içersinde yazarın kendisi hakkında bilgiyi de barındıran ve her geçen gün daha da net gösteren bir ayna oluşturmuyor mu..?
Bilimadamlarının yıllardır üzerinde durduğu ve şiddetli tartışmalara neden olan bir konu vardır. “Antropik İlkesi” denilen bu ilke kısaca: “evrenin var olabilmesi için insanoğlunun gözlemci olarak gerekli olduğunu” savunur. Oysa bunun aksinin doğru olduğunu da düşünebiliriz. Biz yüzlerce milyar yıldız içeren bir galaksinin içinde kaybolmuş minik bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegende yaşamaktayız. “Ve evren böyle milyonlarca galaksinin toplamından oluşmuştur” Böylesi devasa bir evren sadece insanoğlu için mi yaratılmıştır..?
Kuvantum Kuramı’na göre:
“ Evrenin gözlemcileri olmalıdır...”
Ama insanın en basit hesaplamayla evren 15 milyar yaşına gelene kadar evrimleşmediğini göz önüne alırsak gözlemciler bizler miyiz gerçekten de? Bu pek olası görünmüyor. Bu durumda şöyle bir soru sorabiliriz:
“Evrenin düzenini gözlemleyen başka gezegenlerde yaşayan başka canlılar mı var acaba?” Kimdi tam hatırlayamıyorum (ama sanırım Giordano Bruno olmalı) bir filozof şöyle demiş:
“Evrende sadece bizim dünyamızda hayat olduğunu düşünmek, bir tarlaya ekilen binlerce buğdaydan yalnızca birinin yeşermesini beklemek kadar mantıksız olacaktır...”
Ne güzel söylemiş öyle değil mi?
Çağdaşımız Carl Sagan’a göre ise dünyaya 50 ışık yılı mesafede en az 20 gelişimini tamamlamış uygarlık olması söz konusu...
Peki ya diğer evrenler ne olacak? Biz sadece kendi evrenimiz hakkında çok kısıtlı bilgilerimiz ışığında yorum yapabiliyoruz. Başka evrenler de olabilir ve oradaki yasalar bizimkiler gibi olmayabilir. Başka evrenlerin var olduğu ispatlanmasa da, var olmadığı da şu an için ispatlanamaz. Sorular artıyor ve sorunun boyutu büyüyor sanırım. “İnsan mı evren için yaratıldı, evren mi insan için? Yoksa 20 milyar yıllık evren denilen tiyatroda sadece bir an yaşamış olmak için mi varız..?”
Evren hakkında daha kesin bilgilere sahip olabilseydik ya da kıyas yapabilme imkanımız olsaydı belki de o zaman evrenimizin sandığımız kadar kusursuz olmadığını anlayabilirdik. Ya da düşündüğümüz gibi kusursuz olduğunu...
Ve Farkındalık...
İnsanın bedeni bu dünya realitesindeki illüzyon yanıdır, devamlı değişmektedir ve zamana tabidir bir süre sonra da dağılıp ortadan kalkacaktır. İnsanın illüzyon olmayan yanı ise farkındalık cevheri olan ruhtur. Fakat burada illüzyon derken bedenin yanılsamadan ibaret olduğu ve öneminin olmadığı şeklinde ya da kabaca “kötü beden iyi ruh” tarzındaki Platoncu görüşler anlaşılmamalıdır. Anlatılmak isten şey; “insanın her şeyiyle bir bütün olmasının yanı sıra bedenin yok olmasının ardından var olmaya devam edecek olan gerçek beninin yani özünün ruhu olduğudur...”
Ruh gerçeği var oluşuna ara vermez, yok olmaz, hep vardır. Zaten gerçeğin tarifi:
“Hiçbir zaman değişmeyen, var oluşuna ara vermeyen, yok olmayan” değil midir..?
Ruh değişmez ve yaradılıştan mükemmeldir. Ruhun tekamülü; bir değişme değil, mevcut mükemmeliyetin fark edilmesidir.
İnsan; farkındalığı ile, her şeyden önce “var olduğunun farkındadır.” Var olduğumuzu kimseden öğrenme ihtiyacı duymadan yaşarız. Bu bizim gerçek olandan gelen gerçek duygumuzdur. Kısaca şöyle diyebiliriz:
“farkındayım öyleyse varım...”
Ve Sonuç...
Her şey hakkında bilgimiz eksik ve kısıtlı. Yeni Çağ’ın arzu edilen bilgisine henüz ulaşmış değiliz. Olsa olsa çevresinde dolanıp duruyoruz. İçine girmek işimize gelmiyor belki de kimbilir...
Bir gün eksiksiz ve herkes tarafından anlaşılır bir kurama sahip olursak, işte o zaman gerçek anlamda “Biz kimiz, evren gerçekte nedir ve biz niçin yaratıldık..?” Şeklindeki sorular üzerinde tartışabiliriz.
Hele bir de bunları cevaplayabilirsek bu kesinlikle insanın en büyük başarısı olacaktır...
Ve... belki o zaman “Tanrı’nın aklından neler geçtiğini bilebiliriz.”