İnsan doğmadan önce öğrenmeye başlar ve yaşarken de hayatının her anı aslında onun öğretmenidir. Bu kimi zaman başka bir insandır, annesidir, babasıdır, kardeşidir ya da arkadaşıdır. Kimi zamansa bir olaydır, başından geçen acı veya tatlı tecrrübeleridir, okuduğu bir dergi ya da kitaptır, seyrettiği bir filmdir. Kısaca insan hayatı boyunca öğrencidir...
İnsan arar, araştırır, sorgular ve insanoğlu öncelikle meraklıdır. Ona ateşten faydalanmayı öğreten, demiri büken gücü veren ya da atomu parçalatan hep merak duygusu olmamış mıdır..? Einsitein’ın dediği gibi “Merak etmeyen bir insan asla keşfedemez...”
Ve insan yaşam tarafından kuşatılmıştır. Bu kuşatılmışlığın baskısı dayanılmaz hale geldiğinde arayış başlar. Arayışın çeşitliliği ise insanın birikimlerinin yoğunluğuyla orantılıdır. Sınırlamalardan, kısıtlamalardan ve zorlamalardan bunaldığı an “hayalgücü” devreye girer ve gerçekle gerçekötesi arasındaki eşik aşılarak aynanın diğer tarafına geçilir. Orada insan artık ne isterse odur...
İnsan aklı ve düşünce gücü felsefeyi, bilimi, edebiyatı, ütopyaları ve manifestoları üretmiştir. Platon; politea ütopyasını felsefe olarak oturtmaya çalışmıştı. Thomas Moree; insan doğasındaki kötülüklerin ortak mülkiyet düşüncesiyle kurutulabileceğini savunuyordu. Daha sonraları kendi yaşadıkları toplumları bile eleştiren ütopyalar ortaya çıkarak edebiyata yerleşti ve İkinci Dünya savaşı yıllarında bilimkurguyla birlikte ütopyalar iyimser ve kötümser olmak üzere ikiye ayrıldı. Modern ütopyacı olan bilimkurgucular gelecekle ilgili kötümser tahminler yapmaya başladılar. Bu akım hızla yayıldı ve George Orwell’ın 1984’ü ile doruk noktasına ulaştı...
Karamsar yazarlar bu yıllarda ard arda karanlık gelecek senaryoları ürettiler. Thomas Dish-Kobaylar Kampı, Alfred Bester-Mahvolan Adam, Aldeus Huxley-Cesur Yeni Dünya bunlardan bir kaçıdır. Özellikle bilim ve tekniği kendi amaçlarına uydurmuş zorba bir yönetimin, kitleleri köleleştirmek ve bütün bireysel farklılıkları törpülemek için uyguladıkları yöntemleri anlatan “Cesur Yeni Dünya” bu konuda yazılmış bir başyapıt olarak klasikler arasına girdi. Benzer şekilde Roger Zelazny’in yazdığı ve gelecek çağlarda bir bilimadamı grubunun teknolojiyi saklayarak ve tanrı vasıflarına bürünerek ilkel halkı zorbalıkla yönetmelerini anlatan “Işık Tanrısı” ile Büyük Usta Arthur C.Clarke’ın kaleme aldığı “Çocukluğun Sonu” (ki burda da dünya insanlarına her türlü teknolojik yardım yaparak onları tembelleştiren ve Yücedimağ isimli bir varlıkla bütünleşmeye zorlayan uzaylılar anlatılmaktadır) yine bu türe verilebilecek en başarılı örneklerdendir... Bu arada iyimser yazarların yazdıkları ve Altın Çağı müjdeleyen eserler ise bir kaçı dışında kaybolup gitmiştir...
Ve nihayet ütopyaların da yerlerini manifestolara bıraktığını görüyoruz. Her tür baskıya, zorlamaya, kısıtlamaya, diretmeye, çevre kirliliğine, açlığa, yoksulluğa kısaca tüm olumsuzluklara karşı manifestolar oluşturuluyor artık.. Yazarların da bundan etkilendiği görülüyor. Ursula Le Guin, Stanislaw Lem ve Ray Bradbury gibi yazarlar farklı ideolojileri temsil etseler de kendi ideolojilerine karşı bile manifestolar yazıyorlar...
Okurun kendi iyiliği için bile olsa kendi hakkındaki kararları başkalarının vermesine tahammül edememesinden ötürü yeni arayışlara kaydığı şu günlerde bilimkurguya ilginin arttığı görülüyor çünkü bilimkurgu bu açlığa en iyi çare gibi görünüyor...
Son olarak insan aklı daha pek çok şey üretecektir şüphesiz. Daha evvel ürettiği şeyler modası geçmiş elbiseler gibi rafa kalkarken, yerini yenileri alacaktır. Biraz da kendimiz için değil de yaşadığımız gezegenin yaşamaya devam etmesi ve bizden sonraki kuşaklara aynı güzellikte kalabilmesi için bir şeyler düşünüp üretebilsek...