Tamam, yüz benzemiş de, bakışlarda rahatsız eden bir şey var beni.